סיכום יבוא, בנתיים אפשר לטייל בין הפסטיגלים בצד ימין